Oprettelse af backup noder

Opdateret May 18th, 2021


OPRETTELSE AF FIL NODE

1. Login på https://tsm.curanet.dk/ med det Brugernavn/Login-ID, du har fået udleveret.

2. Vælg efterfølgende den backup løsning, som du ønsker at oprette backup noden på:

3. Tryk på ”Opret ny backupklient


4. Udfyld felterne til den nye node:

Beskrivelse: Beskrivelse af serveren – evt. serverens navn
Adgangskode: TSM Nodens adgangskode
Email: Den mailadresse, som skal modtage rapporter. Husk at sætte flueben i den type rapporter, som du ønsker at modtage (Gennemførte, Advarsler og Fejl)

Ekstra email: Hvis en sekundær mailadresse skal modtage rapporter for noden.
Backup Type: Den backup type, som TSM skal tage backup af (Windows, MSSQL, Exchange,etc.)
Tilbageholdelsespolitik: De antal dage, uger eller måneder, som TSM skal gemme backuppen i.
Backuptidspunkt: Det tidspunkt hvor backuppen skal starte. OBS. Starttidspunktet for backup kan afvige med op til en time. Når noden er oprettet, bliver du dirigeret tilbage til din backupløsning. Vælg den nyoprettede node:


Du vil nu under den oprettede node kunne finde NodeID (BNxxxxx), Server og PasswordDOWNLOAD TSM

I bunden af siden (https://tsm.curanet.dk/) findes et link (Klienter) til forskellige typer, hvor du så kan vælge den type agent, som passer til dit system.Installation af TSM

1. Kør TSM installationsfilen (udpakker automatisk først installationsfilerne)

2. Indtast oplysningerne om TSM noden fra tsm.curanet.dk i programmet.
- Server , NodeID (BNxxxxx), og Password

Spørgsmålet om Encrypt backup [Y,N]


- Hvis der vælges at køre med kryptering [Y], så krypteres filerne, inden de sendes til TSM serveren.

- Hvis der vælges ikke at køre med kryptering [N], så deduplikeres filerne, inden de sendes til TSM serveren.

Deduplikation giver et lavere backup forbrug, hvilket giver en lavere fakturering. 

Overvej altid, om dine filer må opbevares ukrypteret til fordel for deduplikation.

OBS – Hvis der vælges at køre med kryptering, skal første backup køres manuelt for at indtaste krypteringsnøglen. Krypteringsnøglen kan IKKE genskabes, så derfor er det vigtigt, at denne nøgle opbevares et sikkert sted.
Hvis backuppen er krypteret, og krypteringsnøglen er gået tabt, kan backuppen ikke genskabes.

Efter der er valgt, hvilken type backup der skal bruges, installeres TSM agenten.


Manuel backup

Agenten findes typisk her: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsm.exe

Når agenten er startet op, kan du vælge Backup, og derefter skal du markere de filer, mapper eller drev, du vil tage en manuel backup af.

For at starte en manuel fil backup kan du starte TSM agenten og gøre det manuelt.
Hvis du har valgt at slå Client-Side kryptering til, vil du blive spurgt om at indtaste et krypteringspassword.
Dette password kan ikke genskabes og bruges til at kryptere filerne, inden de sendes til TSM serveren – gem derfor dette password et andet sted, end på serveren der

tages backup af!RESTORE

Åben TSM Agenten, og vælg Restore funktionen:

Du kan restore enkelte filer, hele mapper eller diske via TSM.

I TSM findes 2 typer klassificeringer af filer – Aktive og Inaktive filversioner.

Den aktive version er den sidste nye version af filen, mens den eller de inaktive versioner er ældre versioner af filen.


For at benytte sig af de inaktive versioner i TSM skal dette slåes til i backup vinduet:

Efterfølgende vises filen i flere versioner.

Filer som er markeret med et ”kryds”, er de inaktive filer – altså gamle versioner af en fil.


TILPASNING AF BACKUP REGLER

Hvis ikke du ønsker at tage backup af alle lokale drev (hele din maskine), kan du lave en

række include og exclude regler.

For at ekskludere filer, filtyper, mapper eller drev kan du åbne C:\Program Files\Tivoli\TSM\

baclient\dsm.opt (fx med notepad).

Start med at ekskludere alt ved at skrive:

Exclude ”*”

Herefter kan du inkludere de filer eller mapper du ønsker, ved at skrive:

Include ”C:\temp\*”

Include ”C:\temp\...\*”

\...\* betyder, at alle undermapper i C:\Temp og filerne i disse undermapper også medtages

i backuppen.

Efter hver include entry kan der defineres en tilbageholdsespolitik, som overstyrer den standardpolitik, som er valgt ved node oprettelsen.

Eksempel:

Ved at skrive ”6MONTHS” efter en INCLUDE gemmes disse filer med tilbageholdsespolitikken 6MONTHS. Dvs. filerne gemmes i 6 måneder.


Det er muligt at se alle tilbageholdsespolitiker i TSM agenten ved at vælge Utilities -> View

Policy Information:


Var denne artikel hjælpsom?