Linux - Genskab filer og mapper

Opdateret May 11th, 2021

Guide til restore af filer og mapper gennem SSH på en Linux server.


Den letteste måde at genskabe filer på en linux maskine med TSM, er ved at genskabe filerne fra samme server som der bliver taget backup af.
Dette er fordi genskabelses kommandoen benytter sig af samme konfiguration, til at kunne forbinde til TSM serveren som ved backup kørsel.


Forbind til din server med SSH, og kør kommandoen su og  efterfulgt at dit root password for at give din session root adgang til serveren.


Derefter kan du benytte dsmc kommandoen til at genoprette de ønskede filer.
Se eksempler på hvordan du bruger dsmc kommandoen nedenfor.Genskab en fil til samme lokation som oprindeligt

Ved brug af 'restore' kommandoen kan vi genoprette filer.

dsmc restore "/var/eksempel_mappe/data.txt"

Fordi vi ikke har specificeret en destinationsmappe, vil den genskabe filen til samme mappe.Genskab den nyeste version tilgængelig af en fil

Ved at benytte parameteret -latest, genopretter den nyeste version af filen, selv hvis filen er inaktiv.

dsmc restore "/var/eksempel_mappe/data.txt" -latest


Vis liste af filer i mappe, og vælg version af fil

Ved at benytte stien med en stjerne * vælger vi alle filer på denne destination.
Derudover benytter vi parameteren -pick for at få liste af filer.
Og til sidst -inactive for at få vist inaktive filer på listen.

dsmc restore "/var/eksempel_mappe/*" -pick -inactive


Genskab mappe, samt alle undermapper

For at genoprette mappe, samt alle undermapper, tilføjer vi -subdir=y parameteret.

dsmc restore "/var/eksempel_mappe/*" -subdir=y


Genskab mappe eller fil på ny placering og med nyt navn

For at genoprette filen et nyt sted, tilføjer vi en destination hvor vi ønsker filen eller mappen skal ligge.

dsmc restore "/var/eksempel_mappe/data.txt" "/tmp/data_restored.txt"


Genskab alle filer med bestemt endelse

Ved at benytte stjerne * og derefter slutte af med den endelse vi ønsker, kan vi genoprette alle filer med eg. endelsen .php

dsmc restore "/var/eksempel_mappe/*.php" "/tmp/mine_php_filer/"


Genskab filer fra bestemt tidspunkt

Ved brug af Point in Time Date -pitd og Point in Time Time -pitt parametre kan vi vælge hvilken dato vi ønsker data fra.
Bemærk at pitd skal være i formatet M/D/YYYY og pitt HH:MM:SS

dsmc restore -pitd=7/23/2019 -pitt=14:00:00 "/var/eksempel_mappe/*.php" "/tmp/mine_php_filer/"


Eksempel på kommando

I dette eksempel ønsker vi at genoprette mappen /var/vhost/www/ med alle undermapper fra datoen 14-03-2019 kl 23:30, og at inkludere inaktive filer til mappen /tmp/restored/

dsmc restore -pitd=3/14/2019 -pitt=23:30:00 "/var/vhost/www/*" "/tmp/www_restored/" -subdir=y -inactiveVar denne artikel hjælpsom?